Начало Готовый, типовой или...

Вход

Зарегистрируйся здесь, чтобы использовать все функциональные возможности сайта!
Так вы сможете добавлять новости, сообщения, связи и проекты.Будете иметь и полную возможность для контакта с другими потребителями и авторами портала.

Реклама и связи

Статистика

Пользователи : 1717
Статьи : 62
Ссылки : 15
Просмотры материалов : 2337447

Выберите ваш дом! Сейчас!

Каталожен № 10013 - готовый проект для одноэтажного дома Могилово 1, 60 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 10015 - готовый проект для одноэтажного дома Оптима 1Д, 56 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 30016 - готовый проект для одноэтажного дома Респект 017, 136 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 30038 - готовый проект для одноэтажного дома Респект 017Б, 132 (175) кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 30017 - готовый проект для одноэтажного дома Респект 011, 106 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 60005 - готовый проект для четырехэтажного дома Поморие, 308 (445) кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 60004 - готовый проект для двухэтажного дома Респект 18, 305 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 50010 - готовый проект для трехэтажного дома Загорка 1, 295 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 50009 - готовый проект для трехэтажного дома Дарина 5, 266 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 60006 - готовый проект для трехэтажного дома Загорка 2, 303 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 60003 - готовый проект для трехэтажного дома Респект 013, 302 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 60007 - готовый проект для трехэтажного дома Маджери, 414 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 60001 - готовый проект для трехэтажного дома Респект 005, 423 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 50011 - готовый проект для двухэтажного дома Твърдица, 291 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

Каталожен № 10005 - готовый проект для одноэтажного дома Оптима 2А, 59 кв.м

Проект небольшой дом, проектированный для для участка (земедельной недвижимости) с минимальной линие...

 • Каталожен № 10013 - готовый проект для одноэтажного дома Могилово 1, 60 кв.м

  05.03.2011 10:03
 • Каталожен № 10015 - готовый проект для одноэтажного дома Оптима 1Д, 56 кв.м

  07.03.2011 01:17
 • Каталожен № 30016 - готовый проект для одноэтажного дома Респект 017, 136 кв.м

  03.04.2011 09:49
 • Каталожен № 30038 - готовый проект для одноэтажного дома Респект 017Б, 132 (175) кв.м

  07.04.2011 08:56
 • Каталожен № 30017 - готовый проект для одноэтажного дома Респект 011, 106 кв.м

  07.04.2011 10:47
 • Каталожен № 60005 - готовый проект для четырехэтажного дома Поморие, 308 (445) кв.м

  08.04.2011 12:24
 • Каталожен № 60004 - готовый проект для двухэтажного дома Респект 18, 305 кв.м

  08.04.2011 14:01
 • Каталожен № 50010 - готовый проект для трехэтажного дома Загорка 1, 295 кв.м

  11.04.2011 14:28
 • Каталожен № 50009 - готовый проект для трехэтажного дома Дарина 5, 266 кв.м

  12.04.2011 12:13
 • Каталожен № 60006 - готовый проект для трехэтажного дома Загорка 2, 303 кв.м

  18.04.2011 12:32
 • Каталожен № 60003 - готовый проект для трехэтажного дома Респект 013, 302 кв.м

  18.04.2011 13:37
 • Каталожен № 60007 - готовый проект для трехэтажного дома Маджери, 414 кв.м

  20.04.2011 13:29
 • Каталожен № 60001 - готовый проект для трехэтажного дома Респект 005, 423 кв.м

  21.04.2011 08:09
 • Каталожен № 50011 - готовый проект для двухэтажного дома Твърдица, 291 кв.м

  23.04.2011 13:29
 • Каталожен № 10005 - готовый проект для одноэтажного дома Оптима 2А, 59 кв.м

  17.05.2011 11:36
Готови, типови или повторяеми проекти за вашите имоти Печать
There are no translations available.

Готов проект за търговски и офис център, 2311 м2

Прилагането, на широко разпространените до тогава ТИПОВИ ПРОЕКТИ, се ограничава от  министърът на ТРС през есента на 1993 г. Със заповед № РД-02-14-377 от 16.11.1993 г. (обнародвана в ДВ, бр.106 от 1993г.) министърът е дал следните указания:

„За типовите проектни документации (ТПД), следва да бъде поета отговорност от правоспособно и правоимащо техническо лице, че даденият проект не противоречи на действуващите нормативни документи и изисквания. Това се удостоверява с преподписване на ТПД (всички планове по съответната специалност), представя се нова обяснителна записка, както при индивидуалните проекти. При нужда се представят изчисления и проверки от инженер-конструктор, дали са спазени изискванията на “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”, издадени от Комитета по ТСУ при МС и Българската академия на науките (ДВ, бр.6 от 1989г.).
­За ТПД на строителни системи и подсистеми, следва да се поеме отговорност от производствено предприятие или от фирма. Това се оформя във фирмена проектна документация и т.н.
Същото се отнася за повторяемите проекти.”

Готовите технически проекти публикувани в сайта, могат да се разглеждат като типови или повторяеми проекти, за които авторите поемат отговорност за всеки отделен случай. Те адаптират готовите проекти на къщи и вили, дървени къщи, сглобяеми къщи, сглобяеми дървени къщи, жилищни, търговски административни и бизнес сгради, към имотите (парцелите) на клиентите, а при нужда и към промените в законодателството.

Така клиентите печелят време и икономисват средства, закупувайки избран от тях проект на около половин цена.

 

Место для вашей рекламы

 
 • Български (България)
 • English (United Kingdom)
 • Russian (CIS)

Опросы

Каква къща предпочитам
 

Случайный проект

234f_t.jpg

Сейчас на сайте

Сейчас 44 гостей онлайн