Home Ready-Made, type or ...

Комуникации

Log in

Register here to use all functions of the site!
This way you will be able to add news, messages, links and designs.You will also have the opportunity to contact other users and authors of the portal.

Ads and links

Statistics

Members : 1717
Content : 62
Web Links : 15
Content View Hits : 2330150

Choose your house! Now!

Catalogue No.: 10013 - Ready-made design: of one-floor house Mogilovo 1, 60 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 14.65 ...

Catalogue No.: 10015 - Ready-made design: of one-floor house Optima 1W, 56 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 13.20 ...

Catalogue No.: 30016 - Ready-made design: of one-floor house Respect 017, 136 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 15.25 ...

Catalogue No.: 3-039 - Ready-made design: of one-floor house Respect 017B, 132 (175) м2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 16.05 ...

Catalogue No.: 30017 - Ready-made design: of one-floor house Respect 011, 106 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 16.00 ...

Catalogue No.: 60005 - Ready-made design: of four-floor house Pomorie, 308 (445) m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 18.40 ...

Catalogue No.: 60004 - Ready-made design: of two-floor house Respect 18, 305 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 17.85 ...

Catalogue No.: 50010 - Ready-made design: of three-floor house Zagorka 1, 295 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 15.75 ...

Catalogue No.: 50009 - Ready-made design: of three-floor house Darina 5, 266 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 17.15 ...

Catalogue No.: 60006 - Ready-made design: of three-floor house Zagorka 2, 303 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 17.10 ...

Catalogue No.: 60003 - Ready-made design: of three-floor house Respect 013, 302 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 17.55 ...

Catalogue No.: 60007 - Ready-made design: of three-floor house Madjeri, 414 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 15.55 ...

Catalogue No.: 60001 - Ready-made design: of three-floor house Respect 005, 423 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 15.90 ...

Catalogue No.: 50011 - Ready-made design: of two-floor house Tvardica, 291 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 19.40 ...

Catalogue No.: 10005 - Ready-made design: of one-floor house Optima 2A, 59 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 13.70 ...

 • Catalogue No.: 10013 - Ready-made design: of one-floor house Mogilovo 1, 60 m2

  Saturday, 05 March 2011 10:03
 • Catalogue No.: 10015 - Ready-made design: of one-floor house Optima 1W, 56 m2

  Monday, 07 March 2011 01:17
 • Catalogue No.: 30016 - Ready-made design: of one-floor house Respect 017, 136 m2

  Sunday, 03 April 2011 09:49
 • Catalogue No.: 3-039 - Ready-made design: of one-floor house Respect 017B, 132 (175) м2

  Thursday, 07 April 2011 08:56
 • Catalogue No.: 30017 - Ready-made design: of one-floor house Respect 011, 106 m2

  Thursday, 07 April 2011 10:47
 • Catalogue No.: 60005 - Ready-made design: of four-floor house Pomorie, 308 (445) m2

  Friday, 08 April 2011 12:24
 • Catalogue No.: 60004 - Ready-made design: of two-floor house Respect 18, 305 m2

  Friday, 08 April 2011 14:01
 • Catalogue No.: 50010 - Ready-made design: of three-floor house Zagorka 1, 295 m2

  Monday, 11 April 2011 14:28
 • Catalogue No.: 50009 - Ready-made design: of three-floor house Darina 5, 266 m2

  Tuesday, 12 April 2011 12:13
 • Catalogue No.: 60006 - Ready-made design: of three-floor house Zagorka 2, 303 m2

  Monday, 18 April 2011 12:32
 • Catalogue No.: 60003 - Ready-made design: of three-floor house Respect 013, 302 m2

  Monday, 18 April 2011 13:37
 • Catalogue No.: 60007 - Ready-made design: of three-floor house Madjeri, 414 m2

  Wednesday, 20 April 2011 13:29
 • Catalogue No.: 60001 - Ready-made design: of three-floor house Respect 005, 423 m2

  Thursday, 21 April 2011 08:09
 • Catalogue No.: 50011 - Ready-made design: of two-floor house Tvardica, 291 m2

  Saturday, 23 April 2011 13:29
 • Catalogue No.: 10005 - Ready-made design: of one-floor house Optima 2A, 59 m2

  Tuesday, 17 May 2011 11:36
Готови, типови или повторяеми проекти за вашите имоти Print
There are no translations available.

Готов проект за търговски и офис център, 2311 м2

Прилагането, на широко разпространените до тогава ТИПОВИ ПРОЕКТИ, се ограничава от  министърът на ТРС през есента на 1993 г. Със заповед № РД-02-14-377 от 16.11.1993 г. (обнародвана в ДВ, бр.106 от 1993г.) министърът е дал следните указания:

„За типовите проектни документации (ТПД), следва да бъде поета отговорност от правоспособно и правоимащо техническо лице, че даденият проект не противоречи на действуващите нормативни документи и изисквания. Това се удостоверява с преподписване на ТПД (всички планове по съответната специалност), представя се нова обяснителна записка, както при индивидуалните проекти. При нужда се представят изчисления и проверки от инженер-конструктор, дали са спазени изискванията на “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”, издадени от Комитета по ТСУ при МС и Българската академия на науките (ДВ, бр.6 от 1989г.).
­За ТПД на строителни системи и подсистеми, следва да се поеме отговорност от производствено предприятие или от фирма. Това се оформя във фирмена проектна документация и т.н.
Същото се отнася за повторяемите проекти.”

Готовите технически проекти публикувани в сайта, могат да се разглеждат като типови или повторяеми проекти, за които авторите поемат отговорност за всеки отделен случай. Те адаптират готовите проекти на къщи и вили, дървени къщи, сглобяеми къщи, сглобяеми дървени къщи, жилищни, търговски административни и бизнес сгради, към имотите (парцелите) на клиентите, а при нужда и към промените в законодателството.

Така клиентите печелят време и икономисват средства, закупувайки избран от тях проект на около половин цена.

 

Place your ad

 
 • Bulgarian (Bulgaria)
 • English (United Kingdom)
 • Russian (CIS)

Polls

What house do you prefer?
 

Random project

122b.jpg

Who is online

We have 96 guests online