Home Farms Окрупняване и модернизация на млечните ферми - кравеферми. Бизнес идеи, бизнес план и проект, инвестиции и финансиране - първа част

Комуникации

Log in

Register here to use all functions of the site!
This way you will be able to add news, messages, links and designs.You will also have the opportunity to contact other users and authors of the portal.

Ads and links

Statistics

Members : 1717
Content : 62
Web Links : 15
Content View Hits : 2337441
Окрупняване и модернизация на млечните ферми - кравеферми. Бизнес идеи, бизнес план и проект, инвестиции и финансиране - първа част Print
There are no translations available.

Окрупняване и модернизация на млечните ферми, респективно кравеферми.

Част І-ва. Предпоставки

След влизането на България в ЕС, на страната е отпусната национална млечна квота (НМК) за производство на 1 000 000 т. сурово краве мляко, произведено във ферми от първа група, постигнали изискванията за сграден фонд и оборудване.

Млякото трябва да отговаря на европейския регламент 853/2004 и да съдържа под 100 000 броя микроорганизми (ОБМ) на милилитър и под 400 000 броя соматични клетки (ОБСК). Научните изследвания показват, че по-високия брои клетки и микроорганизми е знак за проблем с технологията на отглеждане и доене или със здравния статус на животните.

Към ноември 2010 г. по данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), в страната има 2 599 ферми от първа група, в които се отглеждат 103 798 броя млечни крави (средно по 40 крави на ферма) и се произвеждат 453 508 т сурово краве мляко годишно, отговарящо на изискванията на регламент 853/2004 (средно по 4 369 л на крава). Следователно в края  на 2010 г., произведеното качествено мляко е около 45 % от НМК.

В края на 2010 г. произведеното качествено мляко е 45% от НМК

От 1 януари 2012 г. няма да се разрешават изкупуването и преработката на сурово краве мляко от ферми, които не са постигнали изискванията за качество, сграден фонд и оборудване. Отново според статистиката на МЗХ, към края на 2010 г. стопанствата от трета група, които не могат да постигнат тези показатели, са над 86 000 и в тях се отглеждат половината от всички крави – над 234 000 животни (средно по 2,72 бр. На стопанство). Тези стопани няма да успеят да построят съвременни ферми и да закупят техника. Ето защо пътят за усвояване и запазване на НМК е в окрупняването и модернизацията на кравефермите. По-едрите кравеферми по-лесно могат да получат кредитиране и да кандидатстват за финансиране по европейските програми за развитие. Тенденцията за преструктуриране на сектора е активна през последните години. Пример за това е количеството качествена суровина, произвеждано в началото на 2007 г. – около 156 000 т, докато в момента то надхвърля 450 000 т.

Доилни зали за крави.

По-едрите кравеферми по-лесно могат да получат кредитиране и да кандидатстват за финансиране по европейските програми за развитие.

 
 
  • Bulgarian (Bulgaria)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

Polls

What house do you prefer?
 

Random project

34a_t.jpg

Who is online

We have 43 guests online