Home Business projects

Комуникации

Log in

Register here to use all functions of the site!
This way you will be able to add news, messages, links and designs.You will also have the opportunity to contact other users and authors of the portal.

Ads and links

Statistics

Members : 1717
Content : 62
Web Links : 15
Content View Hits : 2337448
Your Business
административни и офис сгради, бизнес паркове, хотели и мотели, спортни съоръжения, складове и магазини, производствени сгради и халета, сервизи и работилници, животновъдни ферми, складови бази и силози

Проектантите от Проектантско бюро „РЕСПЕКТ'93” ООД, вписано под № 0033ПБ в Регистъра на КИИП, имат огромен опит в проектирането и надзора на бизнес обекти от всякакъв вид – административни и офис сгради, бизнес паркове, хотели и мотели, спортни съоръжения, складове и магазини, производствени сгради и халета, сервизи и работилници, животновъдни ферми, складови бази и силози.

Трябва да се има предвид, че представените в този сайт проекти на бизнес обекти, рядко могат да се използват 1 към 1, като готови проекти, както често се случва с готовите проекти за къщи. Те по-скоро могат да се използват, като източник на модели и  идеи, а отделни техни елементи могат да се включват, като части на бъдещите проекти. По тази причина ориентировъчни количествени и стойностни сметки могат да се правят едва след предварително уточняване на заданието, технологичния и идейния архитектурен проект.

Предвид важното значение на земеделието и животновъдството за бъдещото развитие на България, на тези отрасли е отделено специално внимание. За изграждането на складови зърнобази и силозни стопанства, както и на животновъдни ферми, „РЕСПЕКТ'93” ООД, съвместно със своите партньори „АГРОИН” ООД и някой от най-добрите национални експерти от „ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ” Стара Загора, извършва комплексна услуга, включваща проучване, проектиране, доставка, монтаж, авторски и строителен надзор и сервиз.. 
 
  • Bulgarian (Bulgaria)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

Polls

What house do you prefer?
 

Random project

66b_t.jpg

Who is online

We have 45 guests online