Начало Цената на Кравефермата

Вход

Регистрирайте се тук, за да използвате пълните функционални възможности на сайта!
Така ще можете да добавяте новини, съобщения, връзки и проекти.Ще имате и пълна възможност за контакт с другите потребители и автори на портала.

Реклами и връзки

Статистика

Членове : 1717
Съдържание : 62
Връзки : 15
Брой прегледи на съдържанието : 2330137
Цената на Кравефермата Печат Е-мейл
Написано от д-р Йорданов   
Неделя, 11 Май 2014 13:31

 

/актуализирани цени по окрупнени показатели на 8 юни 2014 г./

Стойността на инвестицията, за изграждане на един бизнес обект, в частност кравеферма, е първия въпрос, на който следва да си отговори всеки инвеститор. На този въпрос не може да се отговори лесно.  Това е път, който инвеститора трябва да измине, често воден от своя консултант. В този материал, както в предходните, ние се опитваме да помогнем на инвеститора – фермер да обогати своите познания за елементите на модерната съвременна ферма и тяхната цена.

Проект за кравеферма - Разрез на помещение

Преди всичко е необходимо да се определят оборота на стадото; вида на фермата; технологията на отглеждане и доене; технологията на храненето; технологията за изнасяне, преработка и реализация на тора; както и необходимостта от допълнителни помещения. Повече информация по тези въпроси можете да намерите в статията „Параметри на задание за проектиране на кравеферма”. След определяне на изброените параметри, фермерът може да определи и необходимите му сгради, съоръжения, машини и оборудване.

Тук ние описваме обема, размерите и цените по окрупнени показатели на проектантските и строително-монтажните работи за изграждане на базова кравеферма за 100 дойни крави.


1. Проучвателни и проектни работи

1.1. Парцел. Поради голямото разнообразие от варианти, тук няма да се спираме на многобройните проучвателни и проектни работи, касаещи парцела – промяна на предназначение,  схеми за присъединяване, парцеларни планове, подробни устройствени планове и пр. Допускаме, че фермерът разполага с достатъчно голям парцел, за които е определен подходящ начин на трайна употреба (стопански двор, животновъдна ферма) и разполага с необходимите комуникации – пътища, електроенергия, вода и т.н.

1.2. Технически проект за фермата.

1.2.1. Съдържание. Техническият проект се изготвя в следните части:

· Машинно технологична /МТ/

· Архитектура /АС/

· Строителни конструкции /СК/

· Водоснабдяване и канализация /ВиК/

· Електроснабдяване и електрообзавеждане /ЕЛ/

· План за безопасност и здраве /ПБЗ/

· Енергийна ефективност и топлосъхранение /ЕЕТ/

· Пожарна безопасност  /ПБ/

· Инженерно-геоложко проучване /ИГ/

· Геодезическо заснемане и Вертикална планировка /ВП/

Частите ИГ и ВП са специфични за всеки парцел. За отдалечени от Стара Загора парцели, ние препоръчваме, тези части да се изработят от местни лицензирани проектанти.

1.2.2. Цена.

А. Цената на техническия проект без частите ИГ и ВП е 30 000 лв. Тази цена е за пълния обем на посочените по-долу сгради, машини и съоръжения. При промяна на конфигурацията цената се променя с 13,00 лв./кв.м покрита застроена площ.

Б. Цената на частите ИГ и ВП за Старозагорски регион е 650 лв. за парцел.


2. Строително-монтажни работи


2.1. Основни сгради (помещения):

Основни помещения

Размери, м

Площи, кв.м

лв./кв.м.

Цена, лв.

Помещение за 82 крави и 18 юници

12.30 x 76,30

938,49

410

384 781

Угояване мъжки телета

5,50 x 28,00

154,00

410

63 140

Женски телета за разплод

5,50 х 20,00

110,00

410

45 100

Навес за телета - 3 - 12 мес.

4,50 x 48,00

216,00

320

69 120

Доилна зала Рибена кост 2х6 места

7,00 х 21,96

153,72

410

63 025

Всичко:

1572,21

625 166

 

Сградите са изградени от стоманобетонни конструкции, покрити са със сандвич панели с дебелина на изолацията 40 мм и са заградени със сандвич панели с дебелина на изолацията 40 мм. Използвана е единична дървена дограма.

Забележки: Възможно е мъжките телета да се реализират в много по-млада възраст и помещението за угояване да отпадне. Възможно е също така женските телета за разплод да са по-малко, което ще доведе до намаляване на помещенията за женски телета и за телета 3 – 12 мес. възраст. В размера и площта на Доилната зала са включени Чакалнята и помещението за съхранение на мляко. Виж плана:

Цена доилна зала 2 х 6

2.2. Оборудване:

Оборудване

Количество

Мярка

Цена, лв.

Боксове за крави

100

бр.

25 000

Оборудване за доилна зала

1

бр.

54 450

Хладилен танк - нов

3000

обем, л

28 000

Хладилен танк - втора употреба (Европа)

3000

обем, л

14 100

Устройство за усвояване на топлината

500

обем, л

9 200

Допълнително оборудване

х

х

3 000

Трактор със скреперна лопата и ЧТ

х

х

Фуражораздаващо ремарке

х

х

Ремарке за тор

х

х

Всичко:

133 750

 

Забележки: Хладилният танк втора употреба е с добри качества. Тези танкове са отпаднали при подмяна на оборудването в европейските ферми. Мобилната техника – трактор и прикачен инвентар - е по избор на фермера, съобразно организацията на работата във фермата.

 

2.3. Дворчета:

Дворчета

Размери, м

Площи, кв.м

лв./кв.м.

Цена, лв.

Дворчета за крави

8,00 x 70,00

560,00

 

14 000

Ограда за дворчетата

86,00

1 400

Дворчета за телета - 3 - 12 мес.

4,00 x 48,00

192,00

 

4 800

Ограда за дворчетата

56,00

900

Дворчета за телета за разплод

4,50 x 20,00

90,00

 

2 250

Ограда за дворчетата

29,00

500

842,00

23 850

 

2.4. Складова стопанска сграда:

Складова стопанска сграда

Размери, м

Площи, кв.м

лв./кв.м.

Цена, лв.

Сграда

12,00 x 20,00

240,00

410

98 400

240,00

98 400

 

Забележки: Тази сграда може да отпадне, да намалее или да се увеличи, съобразно организацията на работата във фермата.

 

2.5. Допълнителни съоръжения:

Допълнителни съоръжения

Размери, м

Площи, кв.м

лв./кв.м.

Цена, лв.

Сеновал

12,00 x 40,00

480,00

320

153 600

Торище

10,00 x 16,00

160,00

260

62 400

Шахта за течен тор

D = 3,60

41,00

5 500

Дезинфекционен трап

4,00 x 4,00

16,00

1 600

Индивидуални клетки за телета до 3 м.

21 бр.

14 700

Ограда

х

х

697,00

237 800

 

Забележки: Размерите и обема на сеновала се изчисляват индивидуално за всяка ферма, в зависимост от потребностите. Оградата е специфична за всеки парцел.

 

2.6. Други сгради, помещения и съоръжения. Съобразно организацията на работата в кравефермата могат да се предвидят и други помещения – пропускателен пункт, офис и приемна за ръководителя на фермата, аптека и манипулационна за ветеринарния лекар, осеменителен пункт и др.

 

2.5. Рекапитулация:

А. Застроена площ (без пътищата)                                                            3 431 кв.м;

- В т.ч. покрита ЗП                                                                                     2 292 кв.м;

Б. Цена на строително-монтажни работи (с доставка)                1 118 966 лв.

 

ВАЖНО: Посочените цени не могат да служат пряко за договаряне или разплащане. Тези цени са изчислени за определен обект, на определено място, по определено време.  Това не са точните строителни цени на вашата ферма!


Последно променен на Неделя, 08 Юни 2014 10:42
 
 
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

Анкети

Каква къща предпочитам
 

Случаен проект

114e_t.jpg

Кой е тук

В момента има 85 посетителя в сайта