Цени. От празния парцел до застроения имот Печат

 

house_r_m

На каква стойност възлизат всички разходи по придобиване на имот, проектиране на застрояването му, плащане на различни такси, оценка за съответствие на проекта, одобрение от главния архитект, издаване на строително разрешение, строителен надзор, авторски и инвеститорски контрол, строителство, присъединяване към комуникационните мрежи, актуване на строителството и въвеждане в експлоатация (владение), паспортизация на новопостроения имот?

Това са най-често задаваните въпроси от посетителите и потребителите на сайта.

За съжаление един проектантски екип, какъвто е екипът на „Готови Проекти”, не би могъл да отговори изчерпателно и точно на тези въпроси. Това просто не е наша работа. Все едно да отговорим на въпроса: „Колко ще струва обядът във вашия любим ресторант”, без дори да знаем кой е той.

Въпреки това, като израз на постоянния ни стремеж да бъдем максимално полезни на нашите клиенти, в този материал ще се опитаме да ви помогнем по-лесно, да откриете отговорите на всички ценови въпроси.

І. ЦЕНИ ОТ СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ „КОМФОРТ”

Строителите от „Комфорт” изграждат къщи по наши проекти и са се ангажирали с цени на готовите къщи. Можете да посетите техният сайт и ако ви допаднат цените да ги ангажирате за строителството на вашата къща. По-долу ще разгледаме подробно всички разходи, които могат да ви се наложат от закупуването на имота (парцела) до въвеждането в експлоатация на готовата къща. 

 

ІІ. ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО


1.  Да започнем с проектирането

1.1. Готовите (типови, повторяеми) проекти, публикувани в сайта, имат точно определена цена за основния пакет от тяхното съдържание. Тази цена е посочена за всеки проект, а за съдържанието, което се включва в основния пакет на проекта, можете да се информирате в Главно меню > Съдържание на проектите”.  

1.2. Промени в готовите проекти - По-трудно е определянето на цената, когато се искат различни промени в готовия проект. Промяната на цената е индивидуална за всеки случай в зависимост от това, до колко се променят площи, строителни конструкции, ВиК, Ел и пр. Понякога се налага целия проект да се изработи наново. В тези случаи цената се определя, като за нов проект, отчитайки  специфичните особености на заданието. Тази цена (цената за нов проект) е приблизително 2 пъти по-висока от цената на готов проект от сайта със сходни параметри.

1.3. Необходими допълнителни части – За пълно комплектоване на проектите са необходими още частите „Инженерно-геоложко проучване” (ИГ) и „Вертикална планировка” (ВП) на имота. Изработката на тези 2 части за Старозагорска област се движи в границите на 550 – 1200 лв. за парцел. Тази цена е различна за различните проектантски екипи и различните райони и области.

Най-точно цената на тези услуги вие ще научите от проектантите във вашия регион, които ще ви ги извършат!

 

2.  За таксите – На това място трябва да припомним, че местните данъци и такси се определят от местните общински съвети. Ето защо те са различни за различните общини и районите в тях. Същото може да се каже и за таксите събирани от разпределителните дружества (Електро и ВиК).  

Точните размери на вашите такси можете да научите единствено във вашата община и във Офисите на разпределителните дружества във вашия район!

Тук ще посочим само някой по-важни, примерни такси за Старозагорски регион: 

2.1. Такси събирани от общините:

2.1.1.      За издаване на скица на имот за проектиране - формат А4:

 • обикновена услуга (срок 2 седмици)                                       - 10,00 лв.;
 • експресна услуга (срок 3 дни)                                                   - 30,00 лв.

2.1.2.      За издаване на Виза за проектиране                                 - 20,00 лв. 

2.1.3.      За оценка за съответствие на инвестиционен проект:

 • Стара Загора и Минерални бани        - 2,00 лв./м2, но не по-малко от 100 лв.;
 • Села – І-ва група                                      - 1,20 лв./м2, но не по-малко от 100 лв.;
 • Села – ІІ-ра група                                     - 0,50 лв./м2, но не по-малко от   50 лв.;

2.1.4.      Съгласуване и одобряване на технически или работен проект:

 • Стара Загора и Минерални бани        - 2,00 лв./м2, но не по-малко от 100 лв.;
 • Села – І-ва група                                      - 1,20 лв./м2, но не по-малко от 100 лв.;
 • Села – ІІ-ра група                                     - 0,50 лв./м2, но не по-малко от   50 лв.;

2.1.5.      Издаване на Разрешение за строеж:

 • Стара Загора и Минерални бани        - 2,00 лв./м2, но не по-малко от 100 лв.;
 • Села – І-ва група                                      - 1,20 лв./м2, но не по-малко от 100 лв.;
 • Села – ІІ-ра група                                     - 0,50 лв./м2, но не по-малко от   50 лв.; 

Забележка: Издаването на Разрешение за строеж, задължително се предхожда от Оценка за съответствие (т.2.1.3.) и Съгласуване и одобряване (т.2.1.4.). Оценката за съответствие може да се извърши, както от общината, така и от лицензирана консултантска (надзорна) фирма.

2.2. Такси събирани от разпределителните дружества:

2.2.1.      EVN: 

2.2.1.1.Съгласуване на скица                                                  -  23,00 лв.

2.2.1.2.Сключване на Предварителен договор                 -  58,00 лв.

2.2.1.3.Ново присъединяване:

 • мощност до 6 кВт/трасе  до 25 м                                - 444,00 лв.
 • мощност до 15 кВт/трасе  до 25 м                              - 696,00 лв.

2.2.2.      ВиК Стара Загора:

2.2.2.1.Съгласуване на скица                                                  -    4,50 лв.

2.2.2.2.Сключване на Предварителен договор                 -  13,50 лв.

 

3. Строителни сметки

„Целта на строителните сметки е да определят първо приблизително и след това по етапи и точно цената на строежа в проектния етап и в строителния етап. Изключителна рядкост е проектната цена (стойност) и строителната цена (стойност) да се покрият. Много рядък случай е проектната цена да е по-голяма от строителната. Разминаването е разбираемо и трябва да се приема като нормално явление, а не като изненада или измама, както са склонни да го приемат някои  инвеститори...” Този цитат, които препечатахме  от сайта на Консорциум СЕК (https://www.sek-bg.com/), според нас чудесно отразява истината за строителните сметки.

Стойността на Вашия строителен обект в края на краищата ще бъде определена от Вашия строител и Вашия доставчик на строителни материали, които в диалог с Вас ще остойностят и прецизират изготвената от нас Количествена сметка (примерно - вид и качество на различните покрития, на покривните материали, на дограмата и т.н.).

Онова, което можете да направите предварително е да съберете максимално количество статистическа информация за средните цени в страната и още по-добре, ако е възможно, за Вашия регион. Така ще можете да направите своя избор информирано и компетентно. В това отношение голяма помощ бихте могли да получите от периодичните издания на цитирания по-горе Консорциум СЕК и по специално от сп. „Строителен обзор” и тримесечното издание за цени на СМР - „Справочник за цените в строителството”. Тези издания се стремят да поддържат актуална информация за цените в строителството. Можете да поръчате книжките в строителната книжарница на СЕК на адрес: https://sek-bg.com/books_new/

В последния брой 2/2010 г. на сп. „Строителен обзор” е разработена подробна Количествено-стойностна сметка за обект Двуетажна еднофамилна къща със застроена площ 152 м2 и разгъната застроена площ – 335 м2. Характеристиката на обекта е публикувана на стр.11 от списанието. Използвана е стандартна строителна система без подобрения. Сградата е на терен кота +0,40 м без мазе. В сметката не са включени санитарни прибори – мивки, тоалетни чинии, вани, смесителни батерии. Благоустрояването, включително тротоар около сградата не е включено в сметката с изключение на настилката пред гаражите.

За Ваше удобство и предварителен ориентир по-долу публикуваме някой данни, извлечени от количествено стойностната сметката: 

3.1. Общо АС ЧАСТ, в т.ч.:                                       - 506,98 лв./м2 – 87,47 %;

 3.1.1. Груб строеж                                                    - 307,49 лв./м2 – 53,05 %; 

 3.1.2. Дограми                                                            -   76,19 лв./м2 – 13,15 %;

 3.1.3. Общо Довършителни работи, в т.ч.:        - 123,29 лв./м2 – 21,27 %;

     3.1.3.1.Мазилки                                                               -   32,67 лв./м2  -   5,64 %;

     3.1.3.2.Хидроизолации и пароизолации                 -   11,78 лв./м2  -   2,03 %;

     3.1.3.3.Топлоизолации                                                 -   35,51 лв./м2  -   6,13 %;

     3.1.3.4.Боядисване                                                        -   13,26 лв./м2  -   2,29 %;

     3.1.3.5.Подови настилки                                              -   16,03 лв./м2  -   2,77 %;

     3.1.3.6.Облицовки                                                          -     8,67 лв./м2  -   1,50 %;

     3.1.3.7.Неописани                                                          -     5,37 лв./м2  -   0,93 %;

3.2. Общо ВиК                                                             -   26,90 лв./м2 -    4,64 %;

3.3. Общо Ел                                                               -   20,39 лв./м2 -    3,52 %;

3.4. Общо ОВ                                                              -   25,33 лв./м2 -    4,37 %;


             Всичко Строителна стойност*                 - 579,59 лв./м2 –100,00 %.


 * Цени на СЕК, януари 2010 г., без печалба за строителя и без ДДС.

Както бе казано, тази сметка е само за ориентир. Желаещите да я използват, следва да се запознаят подробно с написаното на стр. 8 – 37 от списанието, да използват онези позиции, които отговарят на техния проект и да заменят онези позиции, които се различават.

Добре е да се има предвид, че по-малките обекти ще имат относително по-висока строителна стойност, особено в частта на грубия строеж, а луксозните подобрения могат да завишат посочените стойностите с до 65-100%.

  

4. Строителен (технически) надзор – Тук цените също могат да варират и да се договарят между 4,00 и 8,00 лв./м2. 

5. Инвеститорски контрол – може да варира между 0,00 и  4,00 лв./м2

 

6. ПРИМЕРНА СМЕТКА

на инвестиционен обект Двуетажна еднофамилна къща със РЗП 305 м2:

6.1.      Земя – 1 дка (1000 м2 Х 30 лв./м2)                               30 000 лв.;

6.2.      Нотариални такси и комисионни                                    1 000 лв.;     

6.3.      Готов проект                                                                          2 750 лв.;

6.4.      Такси от общината                                                               1 860 лв.;

6.5.      Такси от ИВН                                                                             777 лв.;

6.6.      Такси от ВиК                                                                                18 лв.;

6.7.      Строителна стойност по т.3. (305 м2 х 600 лв.)      183 000 лв.;

6.8.      Печалба за строителя (т.6.7. х 12 %)                           22 000 лв.;

6.9.      ДДС ((т.6.7. + т.6.8.)*20%)                                                  41 000 лв.;

6.10.    Технически надзор (305 м2 х 6 лв.)                               1 830 лв.


             Обща стойност на обекта:                                              284 235 лв.     


             Или средно за кв.м – 931,92 лв. (= 476,48 €)

 Искрено се надяваме, че с настоящия материал сме Ви помогнали да се ориентирате в сложната материята на строителните сметки!

 

Последно променен на Сряда, 04 Април 2012 15:39