Начало Нормативна уредба

Вход

Регистрирайте се тук, за да използвате пълните функционални възможности на сайта!
Така ще можете да добавяте новини, съобщения, връзки и проекти.Ще имате и пълна възможност за контакт с другите потребители и автори на портала.

Реклами и връзки

Статистика

Членове : 1717
Съдържание : 62
Връзки : 15
Брой прегледи на съдържанието : 2325946

Изберете вашата къща! Сега!

Каталожен № 10013 - готов проект за едноетажна къща Могилово 1, 60 кв.м

Проект за малка къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 14,65 м или 15,35 м. Традиционно ...

Каталожен №: 10015 - готов проект за едноетажна къща Оптима 1Д, 56 кв.м

Проект за малка къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 13,20 м или 15,85 м. Дървена сгло...

Каталожен № 30016 - готов проект за едноетажна къща Респект 017, 136 кв.м

Проект за малка къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 15,25 м или 16,80 м. Традиционно ...

Каталожен № 30039 - готов проект за едноетажна къща Респект 017Б, 132 (175) кв.м

Проект за малка къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 16,05 м или 16,45 м. Традиционно ...

Каталожен № 30017 - готов проект за едноетажна къща Респект 011, 106 кв.м

Проект за малка къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 16,00 м или 16,60 м. Традиционно ...

Каталожен № 60005 - готов проект за четириетажна къща Поморие, 308 (445) кв.м

Проект за еднофамилна къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 18,40 м или 19,50 м. Традиц...

Каталожен № 60004 - готов проект за двуетажна къща Респект 018, 305 кв.м

Проект за еднофамилна къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 17,85 м или 19,70 м. Традиц...

Каталожен № 50010 - готов проект за триетажна къща Загорка 1, 295 кв.м

Проект за еднофамилна къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 15,75 м или 21,65 м. Традиц...

Каталожен № 50009 - готов проект за триетажна къща Дарина 5, 266 кв.м

Проект за еднофамилна къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 17,15 м или 18,35 м. Традиц...

Каталожен № 60006 - готов проект за триетажна къща Загорка 2, 303 кв.м

Проект за еднофамилна къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 17,10 м или 25,55 м. Традиц...

Каталожен № 60003 - готов проект за триетажна къща Респект 013, 302 кв.м

Проект за еднофамилна къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 17,55 м или 19,95 м. Традиц...

Каталожен № 60007 - готов проект за триетажна къща Маджери, 414 кв.м

Проект за еднофамилна къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 15,55 м или 24,47 м. Традиц...

Каталожен № 60001 - готов проект за триетажна къща Респект 005, 423 кв.м

Проект за еднофамилна къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 15,90 м или 23,30 м. Традиц...

Каталожен № 50011 - готов проект за триетажна къща Твърдица, 291 кв.м

Проект за еднофамилна къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 19,40 м или 22,45 м. Традиц...

Каталожен № 10005 - готов проект за едноетажна къща Оптима 2А, 59 кв.м

Проект за малка къща, проектиран за имот (парцел) с минимално лице 13,70 м или 15,50 м. Традиционно ...

 • Каталожен № 10013 - готов проект за едноетажна къща Могилово 1, 60 кв.м

  Събота, 05 Март 2011 10:03
 • Каталожен №: 10015 - готов проект за едноетажна къща Оптима 1Д, 56 кв.м

  Понеделник, 07 Март 2011 01:17
 • Каталожен № 30016 - готов проект за едноетажна къща Респект 017, 136 кв.м

  Неделя, 03 Април 2011 09:49
 • Каталожен № 30039 - готов проект за едноетажна къща Респект 017Б, 132 (175) кв.м

  Четвъртък, 07 Април 2011 08:56
 • Каталожен № 30017 - готов проект за едноетажна къща Респект 011, 106 кв.м

  Четвъртък, 07 Април 2011 10:47
 • Каталожен № 60005 - готов проект за четириетажна къща Поморие, 308 (445) кв.м

  Петък, 08 Април 2011 12:24
 • Каталожен № 60004 - готов проект за двуетажна къща Респект 018, 305 кв.м

  Петък, 08 Април 2011 14:01
 • Каталожен № 50010 - готов проект за триетажна къща Загорка 1, 295 кв.м

  Понеделник, 11 Април 2011 14:28
 • Каталожен № 50009 - готов проект за триетажна къща Дарина 5, 266 кв.м

  Вторник, 12 Април 2011 12:13
 • Каталожен № 60006 - готов проект за триетажна къща Загорка 2, 303 кв.м

  Понеделник, 18 Април 2011 12:32
 • Каталожен № 60003 - готов проект за триетажна къща Респект 013, 302 кв.м

  Понеделник, 18 Април 2011 13:37
 • Каталожен № 60007 - готов проект за триетажна къща Маджери, 414 кв.м

  Сряда, 20 Април 2011 13:29
 • Каталожен № 60001 - готов проект за триетажна къща Респект 005, 423 кв.м

  Четвъртък, 21 Април 2011 08:09
 • Каталожен № 50011 - готов проект за триетажна къща Твърдица, 291 кв.м

  Събота, 23 Април 2011 13:29
 • Каталожен № 10005 - готов проект за едноетажна къща Оптима 2А, 59 кв.м

  Вторник, 17 Май 2011 11:36
Нормативна уредба по проектиране, изпълнение и контрол на строителството Печат

Zarko_m

Като израз на постоянния ни стремеж да бъдем максимално полезни на нашите клиенти, тук ние започваме да публикуваме връзки към актуални публикации на действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. От тук можете да свалите и копия на по-важните документи в PDF формат.

 • Списък на действащата нормативна уредба:

 • І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 • Закон за регионалното развитие - виж;  отвори/свали PDF;
 • Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие - виж;  отвори/свали PDF.

 • ІІ. СОБСТВЕНОСТ. КОНЦЕСИИ

 • Закон за собствеността - виж;  отвори/свали PDF;
 • Закон за държавната собственост - виж;
 • Закон за общинската собственост - виж;
 • Закон за концесиите - виж;
 • Закон за подземните богатства - виж;
 • Закон за горите - виж;
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - виж;
 • Закон за управление на етажната собственост - виж.

 • І­­­­ІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 • Закон за обществените поръчки - виж;
 • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки - виж;

 • ІV. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 • Закон за кадастъра и имотния регистър - виж;
 • Закон за геодезията и картографията - виж;

 • V. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Закон за устройство на територията - виж;
 • Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания - виж;
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони - виж;
 • Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - виж;
 • Закон за опазване на земеделските земи - виж;
 • Наредба № 39 за строителство в горите и земите от горския фонд  - виж;
 • Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи - виж.

 • VІ. СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ПРАВОСПОСОБНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

 • Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране - виж;
 • Регистър на архитектите в инвестиционното проектиране - виж;
 • Регистър на инженерите в инвестиционното проектиране - виж;
 • Закон за авторското право и сродните му права - виж;
 • Закон за Камарата на строителите - виж;
 • Централен професионален регистър на строителя - виж;
 • Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - виж;
 • Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи - виж;
 • Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - отвори/свали PDF;
 • Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - виж;
 • Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите - виж.
 • ....

 • Х. ПОЖАРНА И ВЗРИВНА БЕЗОПАСНОСТ

 • Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - отвори/свали PDF;
 • ....

 • ХІV. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 • Закон за енергийната ефективност - виж;
 • Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради - виж.
 • ....
 • Последно променен на Сряда, 20 Юли 2011 11:59
   

  Място за вашата реклама

   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

  Анкети

  Каква къща предпочитам
   

  Случаен проект

  71b.jpg

  Кой е тук

  В момента има 78 посетителя в сайта