Home Конструктивно обследване на промишлена сграда

Комуникации

Log in

Register here to use all functions of the site!
This way you will be able to add news, messages, links and designs.You will also have the opportunity to contact other users and authors of the portal.

Statistics

Members : 1717
Content : 62
Web Links : 15
Content View Hits : 2330153
Конструктивно обследване на промишлена сграда Print
Written by инж. Ивайло Драганов   
Thursday, 18 August 2011 15:10
There are no translations available.

Промишлена сграда 77476.507.120.2 на

ОБЕКТ: Промишлена сграда 77476.507.120.2 в имот 77476.507.120 на „ПАНХИМ“ ООД“

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА: ОБСЛЕДВАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ПАНХИМ“ ООД“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕСПЕКТ'93“ ООД Стара Загора

Проектанти: инж. И.Драганов, инж. Р.Драганов, инж. С. Драгов 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 І. Обяснителна записка – Доклад от конструктивното обследване

ІІ. Приложения:

1. Снимков материал.

2. Статически изчисления – 10 стр.

3. Статически изчисления, включетелно кран 3,2 т. – 11 стр.

4. Оразмеряване на колона 40/50 – 2 стр.

5. Оразмеряване на колона 40/50, вкл. Кран – 2 стр.

6. Оразмеряване на долен пояс на ферма 20/22 – предв. напрегнато сечение – 1 стр.

7. Оразмеряване на диагонали на ферма 20/12 – 2 стр.

8. Оразмеряване на надлъжно ребро на покривна панела 7/30 – 2 стр.

9. Оразмеряване на фундамент под сглобяема колона 2,20х2,20 – 4 стр.

10. Протокол за изпитване – колона №2 / 14. 03. 2011 г. - 2 стр.

11. Протокол за изпитване – ферма №3 / 14. 03. 2011 г. - 2 стр.

12. Протокол за изпитване – покривна панела №4 / 14. 03. 2011 г. - 2 стр.

13. Напречен разрез – чертеж СК-0.1.

14. Армировка по сечения на елементите – чертеж СК-0.2.

Last Updated on Wednesday, 16 November 2011 14:47
 
 
  • Bulgarian (Bulgaria)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

Polls

What house do you prefer?
 

Random project

119e_t.jpg

Who is online

We have 104 guests online